culturalhistorytest

News

Vrijwilligersvacature: Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief zoekt vrijwilligers om vanuit huis historische documenten toegankelijk te maken. Het gaat om de bevolkingsregisters van de stad Utrecht: 30.000 scans uit de periode 1890-1899 met een schat aan informatie over Utrechters.

Schat aan informatie

In de bevolkingsregisters van de stad en provincie Utrecht is veel interessante informatie te vinden over Utrechters. Zo staat nauwkeurig geregistreerd wie op een bepaald moment op welk adres woonde, hoe de gezinssamenstelling eruit zag, welke kerk werd bezocht en zelfs welk beroep men uitoefende. Dat maakt de bevolkingsregisters tot een schat aan informatie over de stad Utrecht.

Meedoen?

De bevolkingsregisters van de stad Utrecht (1890-1899) beslaan bijna 30.000 scans. Wil je meedoen? Via de website www.velehanden.nl kun je vanuit huis de historische documenten indexeren op de namen, geboortedata en geboorteplaatsen. Ervaring in het ontsluiten van historische bronnen is niet nodig. De werkzaamheden worden beloond met punten die je kunt inwisselen voor een boek over de Utrechtse geschiedenis.

VeleHanden

Op de website van crowdsourcingsproject VeleHanden is het invoeren van gegevens aan de hand van scans van historische documenten door vrijwilligers al jaren bijzonder populair. Twee vrijwilligers voeren onafhankelijk van elkaar de gegevens van dezelfde scan in. Na controle door een derde vrijwilliger worden deze gegevens gepubliceerd op de website van Het Utrechts Archief, waar iedereen ze kan gebruiken voor onderzoek.